Woensdagavondritten

  Met ingang van 1 juli wijzigt de opzet van de woensdagavondtraining en wordt deze vervangen door de "woensdagavondrit". De woensdagavondrit heeft een open karakter en staat open voor niet-leden.

  Er zijn vier routes en iedere week wordt een andere route gereden. De routes rouleren iedere week. Vertrek- en eindpunt van alle routes is bij Estria. We starten op woensdag 1 juli met de Peelroute, vervolgens de Brabantroute op 8 juli, Groesbeekroute op 15 juli en de Maasroute op 22 juli. Op 29 juli weer de Peelroute enz.

  Voor vertrek worden groepen samengesteld van minimaal 6 en maximaal 12 personen. Iedere groep bestaat uit deelnemers van zoveel mogelijk gelijke strekte (fietssnelheid).

  Iedere groep rijdt met een wegkapitein. De wegkapitein stuurt de groep aan en houdt de afspraken (regels) in de gaten en ziet erop toe dat alle fietsers in de groep zich aan de verkeersregels houden. De wegkapitein bepaalt het tempo van de groep. De wegkapitein is daarom mede verantwoordelijk voor veiligheid tijdens de tocht en treedt bij pech of ongevallen op als coördinator. De wegkapitein voert bij eerste deelname van niet-leden een korte technische controle uit.

  De snelste groep vertrekt het eerst en de volgende groepen vertrekken met tussenpozen van minimaal twee minuten. Groepen mogen nooit bij elkaar aansluiten!

  Als je het bezit bent van een GPS-apparaat download dan de actuele route van de site van TWC-Grave en meldt je voor vertrek bij de wegkapitein aan als navigator. Per groep maximaal één navigator afspreken.

  Gedragsregels

  • Houd je aan de verkeersregels en gebruik een fietsbel.
  • Maximum snelheid in de bebouwde kom is 25 km/uur.
  • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis.
  • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep.
  • Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.
  • Bij pech wordt er op elkaar gewacht.

  Tekens in de groep

  • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.
  • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen: “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.
  • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept: “RECHTS”. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Bij rechtdoor: voorrijder roept: “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “TEGEN”. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. De groep geeft de roep door naar achter.
  • Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “ACHTER”. De groep
  • geeft de roep door naar voren. Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.

   Routes

   

  1. Peelroute (http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zixxmnbhoifezfat)

  2. Brabantroute (http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gantafekkdgfdehp)

  3. Groesbeekroute (http://www.gpsies.com/map.do?fileId=agvwouqimqrgrdmt)

  4. Maasroute (http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dtdqpwskmgohosdr)


  © 2020 TWC Grave